Rủ nhau đi bầu

Ngày 08/11/2016 là ngày Tổng Tuyển Cử toàn quốc, tuy nhiên cử tri có thể đi bầu sớm (early voting) từ nay cho đến hết ngày 04/11/2016 ở những địa điểm tại địa phương do chính quyền chỉ định.

Chúng ta – những người đã là công dân Hoa Kỳ – nên tham gia đi bầu hầu góp tiếng nói của cộng đồng Việt Nam vào sự kiện chính trị quan trọng này.

– Các bạn cần mang theo ID card (bằng lái xe, hay thẻ ID) và phiếu VOTER REGISTRATION CERTIFICATE.

– Trong trường hợp các bạn chưa ghi danh để có phiếu này thì cũng có thể mang theo ID Card và các giấy chứng nhận mình đang ngụ tại địa phương như bank statement, hóa đơn điện nước, phiếu lương…  để ghi danh tại chỗ.

– Có thể vào Google đánh chữ “Early voting location” để tìm địa điểm và bản đồ chỉ phòng phiếu gần nhà và thời gian thích hợp.

Voter_Registration_Certificate_2016-17

SHARE

NO COMMENTS