Phát triển kinh tế gây ô nhiễm môi trường đáng báo động tại Việt Nam

NGUỒN TIN: RFA

Nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, tại Việt Nam. Ảnh: VietnamBiz
Nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, tại Việt Nam. Ảnh: VietnamBiz

Hôm qua, các quan chức thuộc lãnh vực môi trường Việt Nam tham gia Hội Nghị Đối Thoại Chính Sách Về Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững, tại khu vực phía nam tổ chức ở Vũng Tàu. Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi Trường Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại hội nghị rằng, Việt Nam đang chịu nhiều áp lực lớn, từ các hoạt động phát triển kinh tế và xã hội. Truyền thông báo chí trong nước trích dẫn lời Thứ Trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết: Cả nước có 67 khu công nghiệp, 532 vùng công nghiệp đang hoạt động, chưa hoàn thành hệ thống giải quyết nước thải tập trung, hơn 5000 làng nghề còn sử dụng công nghệ lạc hậu.

Rác trên sông, một trong số những hình thức gây ô nhiễm môi trường tại  Việt Nam. Ảnh: Thịnh Phát
Rác trên sông, một trong số những hình thức gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Ảnh: Thịnh Phát

Cũng theo lời Thứ Trưởng Nguyễn Linh Ngọa, còn nhiều cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động. Đặc biệt việc khai thác khoáng sản đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước do khí thải phát sinh trong quá trình khai thác. Cũng trong hội nghị này, vấn đề sửa đổi hoàn thiện Luật Bảo Vệ Môi Trường đã được đưa vào chương trình nghị sự.

Chất thải (màu đỏ) lan tràn mặt đất, chảy ra biển gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CafeF
Chất thải (màu đỏ) lan tràn mặt đất, chảy ra biển gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CafeF
SOURCERFA
SHARE

NO COMMENTS