Oklahoma dẫn đầu bảng “adoption”

Các vụ xin con nuôi ở Oklahoma tăng nhanh nhất trên cả nước. Trong 9 năm qua, việc xin con nuôi “adoption” tăng 64%. Trên cả nước, con số này chỉ là 3%.
Công lao đầu thuộc về Bộ Y Tế và Dân Sinh “U.S. Health and Human Services Department”. Họ đã giản lược giấy tờ, cắt nhiều đòi hỏi và thời gian chờ đợi không cần thiết–giúp cho các hồ sơ xin con nuôi được giải quyết mau lẹ hơn nhiều.

Riêng năm ngoái, đã có 1,628 trẻ mồ côi trở thành con nuôi ở Oklahoma. Để biết thêm chi tiết, về việc cho con nuôi hoặc xin con nuôi, có thể gọi số điện thoại (866) 612-2565, hoặc ghé thăm trang web www.okdhs.org/programsandservices/adopt

 

Facebook Comments
SHARE