Ngày tưởng niệm Cảnh Sát Việt Nam

Khai mạc đại hội Hội ái hữu CSQG/VNCH
Khai mạc đại hội Hội ái hữu CSQG/VNCH

Tại Houston, ngày 15/01/2017, Hội Ái hữu CSQG đã tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ CSQG đã vị quốc vong thân tại nghĩa trang CSQG Houston. Đến tham dự buổi lễ có Đại diện Hội Đồng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston, Đại diện Hội Đồng Liên Tôn của cộng đồng Việt Houston, và các cựu CSQG cùng gia đình và thân nhân các cựu CSQG đã mất. Nghi thức tế lễ tưởng niệm được Ban Tổ chức thực hiện theo đúng nghi lễ truyền thống Việt Nam, đã làm nhiều người tham dự xúc động.

Ngày 22/01/2017, Hội Ái Hữu CSQG tại Houston đã tổ chức đại hội thành viên cựu CSQG, mục đích đại hội là bầu lại Ban Chấp Hành Hội, đồng thời cũng là cuộc họp mặt của đại gia đình CSQG.

SHARE

NO COMMENTS