Mức độ

Bác sĩ trực hỏi y tá:

– Hôm nay có mấy ca vậy?

– Dạ 2 ca. Một nhẹ và một rất nặng.

– Ca nhẹ bị gì vậy?

– Chạy ngược chiều, đụng head on!

– Còn ca nặng?

– Ông kia để vợ tìm được mật khẩu Facebook!

Data Nguyễn (Atlanta-GA)

Bảo Huân
Bảo Huân

Sherlock Holmes tái thế

Thấy một người đàn ông đang đi trên đường, nhìn dáo dác, Bard hỏi:

– Bác tìm giày à?

– Sao cậu biết?

– Màu đen phải không ạ?

– Đúng rồi!

– Chiếc bên phải?

– Phải, phải!

– Giày da?

– Chính nó!

– Và không được mới lắm?

– Đúng rồi! Thế….

– Buộc dây màu trắng?

– Vâng. Vâng! Cậu nhặt được nó à?

– Dạ không ạ.

– Thế cậu nhìn thấy nó ở đâu?

– Dạ, cũng không ạ.

– Sao cậu biết?

– Cháu nhìn vào chiếc giày còn lại của bác ạ.

KIm Đại (dịch)

Bảo Huân
Bảo Huân
SHARE

NO COMMENTS