Luật thuế mới áp dụng năm 2018

Tổng Thống Trump đã ký lệnh ban hành luật thuế mới áp dụng năm 2018 sau khi Lưỡng viện Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ phê chuẩn trước ngày Giáng Sinh năm 2017.

luat-thue

THUẾ BẤT ÐỘNG SẢN

Ngoài ra, luật thuế mới còn có những thay đổi ảnh hưởng tiền khai giảm thuế trong lãnh vực địa ốc như sau:

  1. Tiền lời của tiền vay mua nhà: Luật thuế mới giới hạn mức khai giảm thuế đến tiền vay $750,000, thay vì $1 triệu cho những người mua nhà sau ngày 15/12/2017. Ngoại trừ những người đã ký hợp đồng trước ngày 15/12/2017 và nhận nhà trước ngày 1/1/2018 hoặc các trường hợp tái tài trợ tiền vay cũng được hưởng mức giảm $1 triệu.
  2. Thuế bất động sản: Luật thuế hiện hành cho phép gia chủ hay chủ nhân cơ sở thương mãi khai khấu trừ toàn phần tiền thuế trả mỗi năm. Luật thuế mới giới hạn chỉ được giảm thuế đến $10,000 tiền thuế đóng mỗi năm khi khai thuế liên bang và tiểu bang nếu có.
  3. Tiền vay thế chấp tài sản: Luật thuế mới bỏ khấu trừ tiền lời của tiền vay thế chấp tài sản ngoại trừ vài trường hợp như để trả học phí, tiền lời đã khấu trừ.
  4. Tiền lời khi bán nhà: Là số tiền sai biệt khi giá bán cao hơn giá mua. Số tiền này phải trả thuế. Nếu gia chủ ở trong căn nhà đủ thời gian ấn định thì có thể không phải trả thuế liên bang trên khoản tiền lời $500,000 cho vợ chồng khai thuế chung và $250,000 cho khai thuế độc thân hay vợ chồng khai riêng. Thượng/Hạ viện liên bang vẫn còn lưỡng lự trong việc xác định các trường hợp ngoại lệ.
  5. Tiền vay mua nhà thứ hai: Theo luật thuế hiện hành, tiền lời của tiền vay mua căn nhà thứ nhất và thứ hai được khai khấu trừ thuế. Luật thuế mới vẫn giữ mục khai thuế này miễn là tiền vay mua nhà không quá $750,000.
  6. Chi phí dọn nhà: Theo luật thuế hiện hành, chi phí dọn nhà để đi nhận công việc mới sẽ được khấu trừ nếu đáp ứng đúng điều kiện về quãng đường xa cách giữa nơi làm việc cũ/mới và thời gian khai xin giảm thuế. Luật thuế mới chỉ những nhân viên công lực dọn nhà theo công việc đương nhiệm mới được khai chi phí di chuyển nhà để xin giảm thuế.

MH Theo LA Times.com 12- 2017

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY