Lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

hinh 1_ R__c di _nh c_ TT Ng_ __nh Di_m

Ngày 02/11/2017 là tròn 54 năm ngày cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), bị sát hại cùng với bào đệ của ông là Cố vấn Ngô Ðình Nhu trong một cuộc đảo chính vào năm 1963. Ngày 05/11/2017, một lễ giỗ và lễ truy điệu Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được tổ chức tại trung tâm Sunrise và nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể, Houston. Thánh Lễ đồng tế đã được cử hành long trọng do Linh Mục Chánh Xứ chủ tế, với lễ dâng hương có mọi người tham dự. Nhiều cư dân cộng đồng người Việt tại Houston, trong đó có các thân hào, nhân sĩ, cựu quân nhân VNCH và đặc biệt là sự tham dự của nhiều người không phải là Kitô hữu.

Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm sinh ngày 03/01/1901 tại tỉnh Quảng Bình miền Trung Việt Nam, từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Ðại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa tức nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, sau khi phế truất Quốc Trưởng Bảo Ðại. Ngày 01/11/1963, cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm bị các tướng lãnh dưới quyền đảo chính. Cuộc đảo chánh đã lật đổ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, thành lập nền Ðệ Nhị Cộng Hòa, và cuối cùng sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam ngày 30/4/1975. Sinh thời cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã nhận định rằng:“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa cộng sản. Hơn nữa toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo”.

HNS

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY