Lễ đặt tên đường bằng tiếng Việt

HOUSTON – Sáng ngày 01/11/2015, tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Houston, TX đã diễn ra buổi lễ khánh thành việc thực hiện treo bảng tên đường bằng tiếng Việt. Có ba đoạn đường trong khu vực Southwest Houston được treo bảng tên đường tiếng Việt đầu tiên là “Saigon”, “Chiến Sĩ Vô Danh VNCH” (Việt Nam Cộng Hòa) và “Nguyễn Khoa Nam”.

tenduong vn 01

Con đường được  treo bảng tên tiếng Việt

Được biết, sau nhiều sự vận động của ông Hubert Võ, Dân biểu tiểu bang và ông Richard Nguyễn, Nghị viên đơn vị F – thành phố Houston, chính quyền thành phố đã chấp thuận cho đặt bảng tên đường bằng tiếng Việt trong khu vực F, trên 12 đoạn đường.

Trong buổi lễ, Ban Tổ Chức đã thông báo, ngoài ba tên đường trên được treo đầu tiên, các bảng tên đường bằng tiếng Việt Nam còn lại cũng sẽ được treo lên trong thời gian sớm nhất. Việc treo bảng tên đường bằng tên Việt Nam đã được cư dân đánh giá cao, và cho rằng thành phố Houston có lẽ là thành phố đầu tiên và duy nhất, mà chính quyền thành phố cho phép thực hiện.

HNS

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY