Lễ bàn giao Hội đồng đại diện cộng đồng

Lễ bàn giao
Lễ bàn giao

Ngày 11/12/2016 cuộc bầu cử HĐĐDCĐ đã được tổ chức giữa hai liên danh của cộng đồng Việt là liên danh Hợp Nhất và liên danh Độc Lập. Kết quả kiểm phiếu cho thấy liên danh Hợp Nhất đã đạt được quá bán số phiếu bầu. Theo điều 9, khoản b và c của nội quy cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston, sau khi tiến hành tổ chức và thực hiện cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận (HĐĐDCĐ), Uỷ Ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử (UBBC) sẽ có thời gian 15 ngày để tiếp nhận các sự khiếu nại về kết quả bầu cử. Tuy nhiên trong thời gian qua, UBBC và Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) đã không nhận được bất kỳ một sự khiếu nại nào về kết quả bầu cử HĐĐDCĐ, như vậy căn cứ vào thể lệ bầu cử UBBC đã tuyên bố liên danh thắng cử vào HĐĐDCĐ là liên danh Hợp Nhất, và theo nội quy cộng đồng, ngày 01/01/2017 đã diễn ra lễ bàn giao giữa cựu và tân HĐĐDCĐ tại trụ sở cộng đồng.

Tại buổi lễ bàn giao, Chủ tịch tân HĐĐDCĐ, ông Trần Quốc Anh phát biểu: “Một lần nữa được sự tín nhiệm của quý đồng hương, tiếp tục con đường phục vụ cộng đồng thêm ba năm nữa. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn Uỷ Ban Tổ chức và Vận động Bầu cử đã làm việc ngày đêm mà đại hội khoáng đại đã uỷ thác cho quý vị. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, UB đã tổ chức được cuộc bỏ phiếu phổ thông, có quy mô, tạo điều kiện cho các đồng hương đi bầu cử dễ dàng hơn.

HNS

 

SHARE

NO COMMENTS