Kính vạn hoa?

Thực ra tựa đề không mấy chính xác, mà đúng hơn gọi là kính thông dịch. Hiện nay, việc đi du lịch ở các quốc gia vẫn bị trở ngại bởi rào cản ngôn ngữ. Các khoa học gia đang thiết kế một loại kính đeo mắt, khi đọc bất kỳ ngôn ngữ nào, chúng sẽ tự chuyển qua ngôn ngữ bạn cần.

kinhvanhoa

NGUỒN PINTEREST.COM

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY