Khi nào nghỉ hưu?

Ai cũng muốn nghỉ hưu và cần nghỉ hưu. Đây là thời gian người cao tuổi có thể làm những điều mình thích thay vì bôn ba với việc mưu sinh. Tuy nhiên, nhiều lý do người lớn tuổi vẫn làm việc. Dưới đây là tỉ lệ có thể nghỉ làm hẳn:

21%  từ 50 – 64 tuổi

48%  từ 65 – 72 tuổi

10% từ 73 trở lên

8% làm đến hơi cuối cùng

13% chưa biết

alt

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY