Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Ngày 10/4/2016, tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (HĐĐDCĐ) tại Houston, TX đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương là Quốc Tổ của dân tộc Việt Nam. Nghi thức giỗ Tổ được thực hiện theo nghi lễ cổ truyền dân tộc. Rất đông cư dân trong cộng đồng Việt tại Houston, cùng nhiều thân hào, nhân sĩ đến tham dự lễ giỗ Tổ.

Đây là ngày lễ truyền thống của dân tộc để thành kính tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng Vương và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước.

Ban Tế Lễ Quốc Tổ của cộng đồng

HNS

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY