Hoa biểu tượng của tiểu bang (8)

Mỗi tiểu bang Hoa Kỳ đều có một hay vài loài hoa biểu trưng (state flowers). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài hoa này:

West Virginia – Rhododendron

 Rhododendron 01

Wyoming – Indian Paintbrush

 Rhododendron 01

Wisconsin – Wood Violet

 Rhododendron 01

Thanh Nga (sưu tầm)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY