Hoa biểu tượng của tiểu bang (7)

Mùa Xuân, hoa bừng sắc nơi nơi và ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ đều có một hay vài loài hoa biểu trưng (state flowers). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài hoa này:

Virginia – American Dogwood

Sego lily 01

Washington – Coast Rhododendron

Sego lily 01

Vermont – Red Clover

Sego lily 01

Utah – Sego lily

Sego lily 01

Thanh Nga (sưu tầm)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY