Hoa biểu tượng của tiểu bang (6)

Mùa Xuân, hoa bừng sắc nơi nơi và ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ đều có một hay vài loài hoa biểu trưng (state flowers). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài hoa này:

North Carolina – American Dogwood

Wild Prairie Rose 01

New York – Rose

Wild Prairie Rose 01

North Dakota – Wild Prairie Rose

Wild Prairie Rose 01

Ohio – Scarlet Carnation

Wild Prairie Rose 01

 

Thanh Nga (sưu tầm)

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY