Hoa biểu tượng của tiểu bang (5)

Mùa Xuân, hoa bừng sắc nơi nơi và ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ đều có một hay vài loài hoa biểu trưng (state flowers). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài hoa này:

Bluebonnet 01

Texas – Bluebonnet

Bluebonnet 01

South Carolina – Yellow Jessamine

Bluebonnet 01

Tennessee – Iris

Bluebonnet 01

South Dakota – Pasque Flower

Thanh Nga (sưu tầm)

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY