Hoa biểu tượng của tiểu bang (4)

Mùa Xuân, hoa bừng sắc nơi nơi và ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ đều có một hay vài loài hoa biểu trưng (state flowers). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài hoa này:

Nevada – SAGEBRUSH

New Hampshire – PURPLE LILAC

New Jersey – VIOLET

New Mexico – YUCCA FLOWER

 

Thanh Nga (sưu tầm)

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY