Hoa biểu tượng của tiểu bang (3)

Mùa Xuân, hoa bừng sắc nơi nơi và ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ đều có một hay vài loài hoa biểu trưng (state flowers). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài hoa này:

Kansas – Sunflower

Louisiana – Magnolia

Kentucky – Goldenrod

Maine – White pine cone

Thanh Nga (sưu tầm)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY