Hoa biểu tượng của tiểu bang (2)

Mùa Xuân, hoa bừng sắc nơi nơi và ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ đều có một hay vài loài hoa biểu trưng (state flowers). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài hoa này:

Maryland – Black-eyed Susan

 

Massachusetts – Trailing-Arbutus

 

Michigan – Apple Blossom

 

Minnesota – Lady’s-Slipper

Thanh Nga (sưu tầm)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY