Hàng phếch

Hàng “phếch” là hàng gì? Các nhà “ngôn ngữ dọc” xứ ta vừa chế ra từ mới, khá thông dụng trong giới trẻ hiện nay, để chỉ hàng… giả, hàng nhái. Nghe biểu có nguồn gốc từ tiếng Anh. Ra vậy, té ra là “fake” trong tiếng Anh. Có lẽ ra từ mới để theo kịp đà … phát triển hàng “phếch” của ta, nhưng thú thật thì khả năng của ta dẫu sao vẫn còn kém xa “nước bạn”, một đất nước rất hùng mạnh về … “phếch” (công khai). Coi hình thì biết liền.

bbf238ec-f0b0-4d35-ad32-fde93e9f225f-2060x1236 10 1.-pro-chicken-photo-u1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Facebook Comments
SHARE