Hàng ngàn cảnh sát cơ động với khiên chắn, gậy gộc giàn quân được huy động để bảo vệ công ty Formosa

    (NGUỒN YOUTUBE: Sự Thật TV)

    SHARE

    NO COMMENTS