Formosa thất thủ

    Người dân Kỳ Anh biểu tình, chiếm cổng Cty Formosa !!! Nhìn sự hùng hậu của đoàn người là hiểu TÂM NGUYỆN của dân chúng.

    Theo fb JB Nguyễn Hữu Vinh
    Clip: Giới Trẻ Giáo Hạt Kỳ Anh

    SHARE

    NO COMMENTS