Đối thoại tín hiệu mới rất đáng khích lệ

NGUỒN TIN: BBC

Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ. Ảnh: BBC
Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ. Ảnh: BBC

Ngày 21 tháng 5 năm vừa qua, trao đổi với Đài BBC Tiếng Việt, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ cho biết: Ông ủng hộ đề nghị  xem xét “đối thoại” với các nhà bất đồng chính kiến, của ông Võ Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính Trị đồng thời cũng là Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ nói rằng, “đây là tín hiệu mới, đáng khích lệ, và là lời mời quý báu, một cơ hội cần được nắm bắt.

Ủy viên chính trị Võ Văn Thưởng, người đề nghị chính phủ đối thoại với các nhà bất đồng chính kiến. Ảnh: BBC
Ủy viên chính trị Võ Văn Thưởng, người đề nghị chính phủ đối thoại với các nhà bất đồng chính kiến. Ảnh: BBC

Tuy nhiên Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng cho rằng, “vạn sự khởi đầu nan.” Những gì chưa xảy ra đã có quan điểm bi quan, thậm chí bác bỏ, bảo là đảng cộng sản lừa, thì đấy là nhận thức không tích cực. Mọi người cần hướng về điều tốt, kể cả trong tình huống xấu nhất. Ông cũng cho rằng, đối thoại cần phải trực tiếp. Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ là nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị của Việt Nam, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ.

Hội An, Việt Nam. Ảnh: Vietnam
Hội An, Việt Nam. Ảnh: Vietnam
SOURCEBBC
SHARE

NO COMMENTS