Đòi lại tài sản đã bị cộng sản chiếm đoạt

Dallas – Trưa ngày Thứ Sáu 12 tháng 1 năm 2018, một phái đoàn đại diện một số đồng hương đã tiếp xúc với văn phòng đại diện Thượng nghị sĩ liên bang Ted Cruz tại vùng bắc Texas để nhờ can thiệp đòi lại tài sản đã bị nhà cầm quyền cộng sản chiếm đoạt sau ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975.

doi-lai-tai-san-bi-cong-san-chiem-doat5
Họp bàn trước khi gặp đại diện TNS Ted Cruz.

Phái đoàn do Tiến sĩ Phan Quang Trọng, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Austin làm trưởng đoàn, cùng với các thành viên, bà Kate Nguyễn, Chief Financial Officer của NNN Business Consulting Group, Dan M Trần, Chief AlltaxLlc tại Arlington, và David Nhơn Trần Thanh tra thuế vụ đã được ông Michael Flusche là Phó giám đốc văn phòng TNS Ted Cruz tại vùng bắc Texas (North Texas Deputy Regional Director) tiếp đón và bàn thảo về nội dung xấp tài liệu 9 trang mà phái đoàn đã gửi cho văn phòng trước đó, liên quan đến việc nhờ Nghị sĩ Ted Cruz với các vị đồng nhiệm trong quốc hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp để đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả lại tài sản của người Mỹ gốc Việt đã bị tịch thu hay bị chiếm đoạt trái phép sau ngày cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam. Ông Michael Flusche đã chú ý lắng nghe, ghi chú rất cẩn thận, cũng như hỏi nhiều chi tiết liên quan đến hồ sơ này.

doi-lai-tai-san-bi-cong-san-chiem-doat4
Toàn cảnh phiên họp.

Các thành viên trong phái đoàn đã tường trình rất chi tiết và dẫn chứng liên quan đến công dân Hoa Kỳ bị các nước khác chiếm đoạt tài sản và đòi lại được một phần khá lớn. Chẳng hạn như năm 1949, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật The International Claims Settlement Act. Năm 1954, The Foreign Claims Settlement Commission gọi tắt là FCSC được thành lập để giúp công dân Mỹ đòi lại tài sản đã bị các nước khác chiếm đoạt. Năm 1980 luật H.R. 5737 được thông qua căn cứ theo đạo luật đã ban hành năm 1949 dẫn đến việc FCSC mở hồ sơ cho người Mỹ gốc Việt đầu tiên đòi lại tài sản gọi là 1st Vietnam Claims Program. Năm 1998, một tu chánh án bổ túc cho luật năm 1949 cho phép Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hành động theo một chương trình mới (New Claims Program) trong việc đòi lại tài sản cho công dân mình.

doi-lai-tai-san-bi-cong-san-chiem-doat1
Bà Kate Nguyễn đang trình bày.

Nhờ các đạo luật và các tu chánh án kể trên mà người Mỹ gốc Cuba đã đòi được cộng sản Cuba đã phải trả nhiều tài sản lên đến 2 tỷ Mỹ kim. Còn người Mỹ gốc Việt theo số liệu mà Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã công bố thì năm 1995 đã có 534 người đã nộp đơn đòi lại tài sản, và số hồ sơ được giải quyết là 192 người. Tổng số tài sản được cộng sản trả lại là $99,471,983.51, cộng với tiền lời sau20 năm chiếm đoạt, đã phải trả tổng cộng là 203,504,248 Mỹ kim. Số tiền lời được ghi chú lên đến 80.3% trị giá tài sản. Như vậy là việc người Mỹ gốc Việt đòi lại tài sản bị nhà cầm quyền cộng sản chiếm đoạt trái phép sau năm 1975 là có thật và có nhiều kết quả. Hiện nay theo con số ước đoán thì có cả trăm ngàn công dân Mỹ gốc Việt bị cộng sản chiếm đoạt tài sản hay tịch thu đất đai. Một bằng chứng hiển nhiên là cấp Thiếu Tá QLVNCH trở lên khi đi định cư Hoa Kỳ phải nộp nhà cho cộng sản mới được cho định cư.

doi-lai-tai-san-bi-cong-san-chiem-doat2
Ông Michael đang chú ý lắng nghe

Trước làn sóng đòi lại tài sản này, quốc hội cộng sản Việt Nam đã ban hành luật đất đai năm 2003 theo nghị quyết 23/2003/QH11 đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, và phủ nhận mọi khiếu nại của công dân thời Việt Nam Cộng Hòa về tài sản của họ đã bị tịch thu. Nay người Việt tỵ nạn đã trở thành công dân Hoa Kỳ, căn cứ theo các luật lệ Hoa Kỳ đã ban hành thì họ có quyền nộp đơn đòi lại tài sản từng bị nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay tịch thu hay cướp đoạt, cũng giống như Hoa Kỳ sau thế chiến thứ hai đã can thiệp các chính quyền nước ngoài như Cuba, Việt Nam phải trả lại tàn sản đã cướp đoạt của công dân Hoa Kỳ. Trưởng phái đoàn, Phan Quang Trọng kết thúc phần trình bày: “Nay Hoa Kỳ đã bang giao mở rộng và viện trợ cho Việt Nam trên nhiều phương diện, có thể can thiệp việc này rộng rãi hơn, chúng tôi mong TNS Ted Cruz sẽ giúp chúng tôi đạo đạt nguyện vọng chính đáng này.”

doi-lai-tai-san-bi-cong-san-chiem-doat3
Tiến sĩ Phan Quang Trọng đang trình bày

Ông Michael Flusche thay mặt TNS Ted Cruz tiếp nhận những yêu cầu của phái đoàn.

Chúng tôi cũng được ông Trưởng đoàn cho biết, sự tranh đấu đòi lại tài sản này là cảm hứng từ việc BPSOS của Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng đang phát động phong trào đòi lại tài sản cho công dân Mỹ gốc Việt, và những dữ kiện đã trình bày nói trên sẽ đánh tan dư luận cho rằng con kiến mà kiện củ khoai. Xin quý vị và các bạn vào trang nhà của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ để biết rõ việc này:

https://www.justice.gov/fcsc/completed-program-vietnam

doi-lai-tai-san-bi-cong-san-chiem-doat
Từ phải – bà Kate Nguyễn, ông Dan Trần, ông Michael Fusche ngồi giữa, Tiến sĩ Phan Quang Trọng, và ông David Nhơn Trần

PT

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY