Dịp Lễ Tạ Ơn: “Tri Ân Anh Người Thương Binh VNCH”

NGAY THUONG BINH QUANG NAM DSC_0834

Westminster (California) – Như thông lệ hằng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn, Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức buổi tiệc gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Nam Đà Nẵng. Buổi tiệc năm nay với chủ đề “Tri Ân Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, hơn 500 quan khách, gồm các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự.

Tất cả số tiền quyên góp được trong đêm gây quỹ sẽ được gởi về giúp thương phế binh VNCH tại Quảng Nam – Đà Nẵng. Theo tổng kết chưa chính thức số tiền thu được là khoảng $32,000.

Mọi chi tiết liên lạc: Đoàn Ngọc Đa (714) 747-1567

hoặc email: donghuongquangda@gmail.com

 

 

SHARE

NO COMMENTS