Điều nên và không nên ghi trong resume

Qua năm 2018, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khởi sắc, các công ty tiếp tục tuyển nhân viên mới. Bản lý lịch (resume) đóng vai trò rất quan trọng khi đi xin việc. Những nhà tuyển dụng nhân viên mới thường cứu xét hồ sơ xin việc qua những gì ứng viên trình bày trong resume để tuyển những người thích ứng với công việc đang cần.

dieu-nen-va-khong-nen-ghi-trong-resume1

Phần 1

5 điều có thể ghi thêm trong resume

1.Diễn giải việc làm

Ứng viên có thể và nên diễn giải chi tiết về những công việc ghi trong bản lý lịch, đưa ra những thành công và tài năng. Tuy nhiên, ứng viên không nên diễn giải quá sai lệch công việc của mình.

2. Chức vụ công việc

Ứng viên có thể mô tả thêm về công việc nếu chức vụ không mấy rõ ràng. Chẳng hạn như chức Trưởng Phòng (Office Manager) thường hiểu không phụ trách về phòng nhân viên, nhưng nếu ứng viên kiêm luôn trách nhiệm tuyển và điều hành nhân viên (Human Resources) thì ghi chức vụ là “Office Manager (with HR Responsibility)” hay “Office Manager/HR”.

dieu-nen-va-khong-nen-ghi-trong-resume

3. Việc làm toàn thời gian hay bán thời gian

Thông thường, ứng viên không cần phân biệt về kinh nghiệm việc làm toàn hay bán thời gian cũng như tiền lương trong mỗi công việc. Ứng viên có thể gom chung các công việc dưới một nhan đề công việc.

4. Liệt kê tuần tự chức vụ công việc

Ứng viên không phải ghi ra hết mọi công việc trong resume. Chỉ cần ghi ra những công việc chính và lâu dài. Tuy nhiên, có thể ghi ra các công việc ngắn hạn nếu có ít nhiều liên quan với công việc đang nộp đơn.

5. Việc làm có lương và không lương

Nếu ứng viên có kinh nghiệm trong các công việc có lương cũng như không lương thì nên ghi ra. Không cần ghi là việc tình nguyện (volunteer) trong resume. Chỉ cần ghi là những việc gì và kết quả ra sao, người tuyển dụng cần biết các điều này.

(còn tiếp)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY