Đẻ như chuột

Trung Quốc vừa ban hành luật mỗi gia đình có quyền có 2 con, thay vì 1 như trước, do bị lão hóa không đủ nhân sự thay thế.

Xã hội chuột chưa thấy lên tiếng về nạn chuột mãn, dầu sức sinh sản của giống này khá đáng kể. Trung bình một nàng chuột có 150 bé by mỗi năm.

Bowl of Rats at Karni Mata

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY