Dấu hỏi

 Sợ mưa rơi chạm mắt nàng

Tôi che môi phủ lên hàng mi cong

 

Hạt mưa

tuôn

chạy

lòng vòng

 

Trôi

từ đôi mắt

vào trong tim.

Lùa

 

Rợn hồn

Vọng

Ðộng

Phố khuya

 

Mưa?

hay khoé mắt?

Em vừa ướt tôi?

 

QD

 

SHARE

NO COMMENTS