Danh ngôn truyền cảm hứng thành công

Để trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và đặc tài, nhưng bạn vẫn cần những cảm hứng để thúc đẩy bạn theo đuổi nghề nhiếp ảnh của bạn.
Dù cho cảm hứng đó có từ gia đình hoặc bạn bè hoặc một nguồn nào khác, nó có thể giúp bạn nỗ lực để học hỏi hơn, và đạt mục đích nhiếp ảnh của bạn.
Qua nhiều năm, tôi đã sưu tập được nhiều câu danh ngôn từ những nhân vật nổi tiếng, mang tính chất thúc đẩy và gây cảm hứng cho sự sáng tạo của bạn, và để giúp bạn làm việc siêng năng hơn.

1. “I would rather die of passion than of boredom.” – Vincent van Gogh (1)
Vincent van Gogh (Họa sĩ): “Tôi thà chết vì đam mê còn hơn vì chán đời.”

danh-ngon12. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt (2)
Theodore Roosevelt (Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ): “Chỉ cần bạn có lòng tin thì bạn đã đi được nửa đường tới đích.”

danh-ngon3. “We can’t help everyone, but everyone can help someone.” – Ronald Reagan (3)
Ronald Reagan (Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ): “Chúng ta không thể giúp mọi người, nhưng ai cũng có thể giúp người khác.”

danh-ngon5

4. “The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill
Winston Churchill (Thủ tướng Anh): “Người bi quan nhìn thấy sự khó khăn trong mỗi cơ hội. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi sự khó khăn.”

danh-ngon7
5. “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover.” – Mark Twain
Mark Twain (Tác giả tiểu thuyết): “Trong hai mươi năm sau, bạn sẽ thất vọng hơn với những chuyện bạn không làm so với những chuyện bạn đã làm, vậy hãy gỡ neo, rời bến bình yên, bắt ngọn gió mậu dịch trong buồm. Thám hiểm, Mơ mộng, Khám phá.”

danh-ngon4
6. “I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.” – Stephen Covey
Stephen Covey (Tác giả): “Tôi không phải là sản phẩm của hoàn cảnh. Tôi là sản phẩm của sự quyết định riêng tôi.”

danh-ngon37. “Everything has beauty, but not everyone can see.” – Confucius(4)
Confucius (Khổng Tử): “Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng thấy được.”

danh-ngon28. “Whether you think you can or you think you can’t, you’re right.”- Henry Ford (5)
Henry Ford (Nhà thành lập hãng xe Ford): “Dù bạn nghĩ bạn có thể hay không thể, bạn đều đúng.”
9. “Creativity is intelligence having fun.” – Albert Einstein (6)
Albert Einstein (Nhà bác học): “Sự sáng tạo là (kết quả của) trí thông minh đang đùa vui.”
10. “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs
Steve Jobs (Người thành lập công ty Apple Computers): “Cách duy nhất để làm việc xuất sắc là yêu việc bạn làm.”

A.N

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY