Cộng đồng Việt Nam có nên quan tâm Chương trình DACA không?

Trong tháng 9-2017 vừa qua, Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt chương trình Tạm Hoãn Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Những Người Ðến (Hoa Kỳ Bất Hợp Pháp) Từ Thơ Ấu (gọi tắt là chương trình DACA) vào tháng 3 năm 2018. Tổng thống Barack Obama khởi xướng chương trình DACA vào năm 2012 và chương trình này nhằm tránh việc trục xuất và quyền làm việc hợp pháp của gần 800,000 thanh niên trẻ.

Một số tiểu bang, tổ chức và cá nhân đã nộp đơn kiện chính phủ liên bang. Họ muốn bảo vệ những người được thụ hưởng chương trình DACA. Vào ngày 21/09/2017 vừa qua, trong một buổi tường trình tại tòa án liên bang tại thành phố San Francisco, tiểu bang California, chánh án quận William Alsup nói rằng ông hy vọng vụ kiện tụng này có thể được quyết định vào tháng 12 năm 2017. Ông muốn tất cả những hồ sơ này được quyết định trước khi chương trình DACA chấm dứt vào tháng 3 năm 2018.

Những vụ kiện chống lại quyết định của TT. Trump chấm dứt chương trình DACA đều nói rằng hành pháp không tiến hành thủ tục hành chánh hợp lệ trong việc hủy bỏ chương trình DACA.

Phía Hành pháp  từng nói rằng phải hủy bỏ chương trình DACA vì ông Obama không có quyền hợp pháp để lập ra chương trình DACA! Giờ đây TT. Trump nói rằng một đạo luật về DACA phải do quốc hội thực hiện, và cho quốc hội 6 tháng để làm việc này!

Trong thời gian bầu cử tổng thống năm 2016, Ông Trump hứa sẽ không đụng chạm đến chương trình DACA. Những người thụ hưởng chương trình DACA có thể được phép làm việc hết hạn vào tháng Ba năm 2018, có thể nộp đơn gia hạn thêm hai năm nữa nếu nộp trước ngày 5 tháng 10 năm 2017. 

Bao nhiêu người Việt Nam trong chương trình DACA?

Ðiều không ngạc nhiên khi nói rằng hầu hết những người thụ hưởng chương trình DACA đến từ nước Mễ Tây Cơ. Và phần những người thụ hưởng khác đến từ các nước ở miền Trung và Nam Châu Mỹ và Caribbean. Từ Âu châu, có 1,300 người Ba Lan thụ hưởng chương trình này. Vài ngàn người trẻ tuổi khác đến từ các nước Nam Hàn, Phi Luật Tân và Ấn Ðộ cũng đã nộp đơn xin chương trình DACA.

Vào lúc này, chỉ có 70 người thụ hưởng chương trình DACA đến từ Việt Nam. Vậy thì cộng đồng Việt Nam có nên quan tâm đến chương trình DACA hay không vì chỉ có 70 người đến từ Việt Nam? Câu hỏi này thực sự không chỉ nói đến chương trình DACA. Câu hỏi là, tất cả cộng đồng di dân ở Hoa Kỳ có nên quan tâm đến chính phủ Hoa Kỳ không giữ lời hứa hoặc thay đổi luật mà không loan báo hay không? Câu trả lời là “nên quan tâm”.

Tại tiểu bang California, nhiều người Việt Nam làm việc, học hành và sống với người Mễ Tây Cơ và các nhóm người nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy hòa mình với cộng đồng di dân để ngăn chận những chính sách chống di dân của chánh quyền hiện nay.


Hỏi Ðáp Di Trú

 

– Hỏi: Loại luật nào có thể được thành lập trong quốc hội để giúp chương trình DACA và Những Người Ước Mơ?

– Ðáp: Thượng nghị sĩ Tom Tillis dự tính đệ trình một phiên bản nhằm bảo lưu Dự Luật Mơ Ước trước đây, có tên gọi là Dự luật Nhìn Nhận Những Trẻ Em Của Hoa Kỳ (tức dự luật Recognizing America’s Children, gọi tắt là Dự luật RAC). Dự luật này sẽ ban quy chế hợp pháp cho rất nhiều di dân trẻ không có giấy tờ hợp pháp đã đến Hoa Kỳ từ thơ ấu.

– Hỏi: Liệu có thể nộp đơn mới cho chương trình DACA không?

– Ðáp: Ðơn mới không còn được nhận nữa. Những người đã có chương trình DACA có thể xin gia hạn Thẻ Làm Việc nếu hết hạn vào tháng Ba năm 2018.

LMH

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY