Cơn bão

Cơn bão đi qua thành phố
Vọng âm gió
Lạnh và buồn . . .
Chiếc lá chao đảo trong đêm
Thầm thì lời hấp hối.

Cơn bão đi qua căn phòng
Trống trải
Tan hoang . . .
Tiếng chân ai xuống thềm
Một tối . . .

Bàn ghế lặng im
Chiếc đèn ngủ lặng im
Chồng sách cũ lặng im . . .
Đôi mắt mèo tròn xoe
Bối rối . . .

Chỉ tiếc
Anh không là dáng núi
Che chắn
Từng cơn bão điên . . .
Chỉ tiếc
Anh không là bóng tối
Ru em
Từng đêm… Từng đêm…

TNTD


SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY