Chuyện ở trường

Thầy (hỏi cả lớp):

– Gà cho ta gì?

– Trứng!

– Bò?

– Sữa!

– Con heo mập?

– Bài tập!

Bảo Huân
Bảo Huân

Giờ vạn vật học, thầy cho đặt câu với chữ “đậu”.

Trò A:

– Mẹ em nấu xôi đậu.

Trò B:

– Ông em trồng một giàn đậu.

Trò C:

– Em ước sẽ thi “đậu” đại học!

Biệt danh

Cậu bé choai choai hỏi bố:

-Tại sao ba mẹ đặt anh Hai biệt danh “Trong Cơn Bão”?

– À, tại vì.. bởi vì anh ấy được thành hình trong một ngày mưa bão.

– Còn chị Ba sao là “Hoa Cải”?

– Bởi vì khi “tạo ra” chị ấy, bố và mẹ đang ở giữa cánh đồng hoa cải.

– Còn chị Tư Mặt Trăng?

– Lúc bố mẹ đang ngắm trăng thì tạo ra chị con.

– Còn con, sao là “Made in China”?

– Vì khi đó bố mẹ đã dùng bao ngừa thai…

Dave Thien Khanh (Cocoa-FL)

Bảo Huân
Bảo Huân

 

SHARE

NO COMMENTS