Chim biểu tượng của tiểu bang (1)

Ngoài cờ, hoa, mỗi tiểu bang Hoa Kỳ còn có loài chim biểu tượng (state bird). Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài chim này:

Alabama – Yellowhammer

Alaska  – Willow Ptarmigan

Arizona – Cactus Wren

Arkansas – Mockingbird

Thanh Nga (sưu tấm)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY