Chim biểu tượng của tiểu bang (6)

Ngoài cờ, hoa, mỗi tiểu bang Hoa Kỳ còn có loài chim biểu tượng (state bird) . Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài chim này:

 common gull 01

South Dakota – Ring-necked Pheasant

common gull 01

Tennessee – Mockingbird

common gull 01

Texas – Mockingbird

common gull 01

Utah – Common American Gull

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY