Chim biểu tượng của tiểu bang (4)

Ngoài cờ, hoa, mỗi tiểu bang Hoa Kỳ còn có loài chim biểu tượng (state bird) . Chúng ta cùng xem lại danh sách những loài chim này:

WesternMeadowlark 01

North Carolina – Cardinal

WesternMeadowlark 01

North Dakota – Western Meadowlark

WesternMeadowlark 01

Ohio – Cardinal

WesternMeadowlark 01

Oklahoma – Scissor-tailed Flycatcher

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY