Chi phí cho thú nuôi

Nuôi thú là niềm vui nhưng khá bận rộn và hao tốn. Sau đây là một bản tổng kết so sánh cũ mới (đơn vị tỉ đô la):

$29.5 năm 2002

$32.4 năm 2003

$34.4 năm 2004

$36.3 năm 2005

$38.5 năm 2006

$60.5 năm 2015

Một số thông tin cho biết dịch vụ chăm sóc và thực phẩm cho thú nuôi tăng lên mỗi năm.

thu nuoi

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY