Chấp thuận đặt tên “Đại Lộ Trần Hưng Đạo”

Westminster (California) – Đơn của Hội Đồng Quản Trị “Trần Hưng Đạo Foundation” xin đặt tên Đại lộ Trần Hưng Đạo trên đoạn đường Bolsa Ave, nơi có Tượng Đức Thánh Trần từ Magnolia đến đường Ward, đã được Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đưa ra trong phiên họp thường kỳ của thành phố tổ chức vào tối Thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2017, và đã được thành phố chấp thuận biểu quyết 5/5.

Quang cảnh buổi họp Hội Đồng Thành Phố
Quang cảnh buổi họp Hội Đồng Thành Phố

Như vậy trong một ngày rất gần bảng tên đường mới “Bolsa Trần Hưng Đạo,” sẽ được gắn tại ba ngã tư Bolsa/Magnolia, Bolsa/Bushard, và Bolsa/Ward, bảng có hai dòng chữ, trên là “Bolsa Ave” và dòng dưới là “Đại Lộ Trần Hưng Đạo”, kích thước mỗi bảng là 18 x 72 inch.

Trong phiên họp nầy Hội Đồng Thành Phố cũng đã đưa ra đề nghị của Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali về việc treo cờ vàng biểu tượng của người Việt Quốc Gia và cờ Hoa Kỳ vĩnh viễn trên các cột điện giữa đường Bolsa “Đại Lộ Trần Hưng Đạo” từ Magnolia đến đường Ward. Đề nghị đã được sự ủng hộ của ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Sergio Contreras.

HINH 2- THANH PHO WESTMINSTER DSC_0269 HINH 1- THANH PHO WESTMINSTER  DSC_0266

LT

SHARE

NO COMMENTS