Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 2)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn trích từ “Driver handbook” của tiểu bang Texas. Cư dân tiểu bang khác nên tham khảo thêm luật giao thông của tiểu bang nơi cư ngụ.

11. Hỏi: What does a “Do Not Pass” sign mean? (Bảng “Cấm qua mặt” có nghĩa gì?)

Ðáp: Do not pass other vehicles (không chạy qua mặt xe khác)

12. Hỏi: Which sign tells you to keep in the right hand lane when driving slow?  (Bảng nào cho biết bạn phải giữ lane phải khi chạy chậm )

Ðáp: Slower Traffic Keep Right sign ( đó là bảng “Slow Traffic Keep Right “)

13. Hỏi: What does “Yield Right-of-Way” mean?  (Bảng “Nhường quyền ưu tiên” có nghĩa gì?)

Ðáp: The vehicle on another roadway proceeds first. (Xe chạy trên đường bên kia có quyền chạy trước)

14. Hỏi:  Describe the equipment required on passenger cars by state law?  (Mô tả các trang bị cho xe hơi theo luật tiểu bang)

Ðáp:  Brakes (foot and parking), lights (headlights, tail lights, break lights, turn signals, license plate light, reflectors, parking lights), horn, muffler (and exhaust system), safety glass, license plates, windshield wiper, rearview mirror, front seat belts, tires, fuel cap. (Thắng (thắng chân và thắng tay), đèn trước, đèn sau, đèn thắng, đèn signal để quẹo, đèn bảng số, bộ phận phản chiếu ánh sáng, kèn, ống hãm thanh, kính an toàn, bảng số, cần gạt nước, kính chiếu hậu, seat belt, vỏ xe, nắp bình xăng )

15. Hỏi:  What is the purpose of the exhaust emission system?   (Mục đích của hệ thống xả khí thải là gì)

Ðáp: To reduce pollution.(để giảm ô nhiễm không khí)

16. Hỏi: Describe the types of equipment which Texas state law specifically forbids on passenger cars driven within the state.?  (cho biết những thứ mà tiểu bang Texas cấm ở các xe hơi khi lưu hành trong tiểu bang)

Đáp: Red light showing from the front, bell or siren, muffler cut out, anything extending beyond 3 inches from the left side or 6 inches from the left side of the body, flashing red lights.(đèn đỏ phía trước xe, chuông hay còi hụ, cắt ống hãm thanh, bất cứ gì dài và ló ra hơn 3 inches bên trái xe hoặc dài hơn 6 inches bên phải xe. đèn chớp đỏ phía trước)

17. Hỏi: How should you react when a traffic officer tells you to do something which is ordinarily considered to be against the law? (Phải làm gì nếu nhân viên giao thông yêu cầu mình làm một điều gì đó mà bình thường xem như phạm luật?)

Ðáp: Follow the officer command (tuân theo lệnh của nhân viên giao thông)

18. Hỏi: Once the brakes have been applied, about how many feet does a car, which was going 70 mph travel before comes to a stop?  (Khi xe chạy với tốc độ 70mph, khi đạp thắng xe sẽ chạy bao nhiêu feet nữa mới ngừng)

Ðáp: 387 feet (xe chạy thêm 387 feet nữa mới dừng lại)

19. Hỏi: When is it necessary to stop before proceeding when you overtake a school bus loading or unloading children?  (Khi nào cần dừng lại trước khi chạy qua một xe bus đang đón hay thả học sinh?)

Ðáp: Stop when the bus’ flashing red light or the STOP sign is on. (dừng lại khi thấy xe bus mở đèn chớp đỏ hay bảng STOP bên hông xe giương ra)

20. Hỏi: About how many feet will the average driver going 50 mph travel from the moment he sees danger until he hits the brakes (Xe sẽ chạy thêm được bao nhiêu feet từ lúc người lái xe nhìn thấy nguy hiểm cho tới lúc đạp thắng nếu xe đang chạy với tốc độ 50mph)

Ðáp:  229 feet

21. Hỏi:  Within how many feet of a crosswalk may you park, when parking near a corner? (Khi đậu xe gần một góc đường, phải đậu cách xa vạch sơn băng qua đường bao nhiêu?)

Ðáp: 20 feet.(20 feet)

22. Hỏi: What is the state speed limit for automobiles in urban districts? (vận tốc giới hạn đối với xe hơi chạy trong vùng thành phố là bao nhiêu?)

Đáp: 30 mph.(30 mph)

SHARE

NO COMMENTS