Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 10)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn trích từ “Driver handbook” của tiểu bang Texas. Cư dân tiểu bang khác nên tham khảo thêm luật giao thông của tiểu bang nơi cư ngụ.

81. Hỏi:  When are bicyclists allowed to ride two abreast in a traffic lane? (Khi nào người chạy xe đạp được chạy song đôi trong cùng một lane?)

Ðáp: Bicyclist are allowed to ride 2 abreast in a traffic lane when they ride on a “lane” road, in a single lane, and not impede the flow of traffic. (Người chạy xe đạp được chạy song đôi 2 người khi họ chạy trên đường có vạch sơn phân lane, họ chạy trong cùng một lane, và không cản trở dòng xe đang giao thông).

bicyclists

82. Hỏi:  What are the three most common motorists caused car-bicycle crashes? (Ba sai lầm thông thường nhất của người lái xe dẫn tới tai nạn xe hơi-xe đạp?)

Ðáp: Three most common car-bicycle crashes caused by a motorist are: (1) A motorist turns left in front of oncoming bicycle traffic; (2) A motorist turns right across the path of the bicycle; (3) A motorist pulls away from a stop sign and fails to yield the right of way to bicycles cross traffic. (Ba nguyên nhân thông thường nhất gây tai nạn giữa xe hơi-xe đạp là: (1) Xe hơi quẹo trái trước mặt xe đạp đang chạy tới; (2) Xe hơi quẹo phải ngang đường chạy của xe đạp; và (3) Xe hơi chạy tới sau khi dừng ở bảng STOP mà không nhường quyền ưu tiên cho xe đạp băng qua đường.)

83. Hỏi: What are the penalties for minors (Persons under the age of 21) convicted of Driving Under the Influence (DUI) of Alcohol? (Hình phạt nào dành cho thanh thiếu niên dưới 21 tuổi bị buộc tội lái trong lúc bị ảnh hưởng của rượu hay thuốc?)                                                                                                

Ðáp: 1st offense: fine up to $500 and community service 20-40 hours; 2nd offense: fine up to $500, community service 40-60 hours; 3rd offense: fine up to $500, community service of 40-60 hrs; 4th offense: fine from $500 to $2000, jail not excedd 180 days, community service from 40 to 60 hours. (Vi phạm lần 1: phạt tối đa $500, làm việc công ích 20-40 giờ; vi phạm lần 2: phạt tối đa $500, làm việc công ích 40-60 giờ; vi phạm lần 3: phạt tối đa $500, làm việc công ích 40-60 giờ; vi phạm lần 4: phạt từ $500 tới $2000, bị tù tối đa 180 ngày, làm việc công ích 40-60 giờ.

84. Hỏi:  What are the penalties for minors (Persons under the age of 21) convicted of nondriving alcohol-related offenses? (Người dưới 21 tuổi vi phạm luật pháp (không liên quan tới lái xe) trong lúc say rượu sẽ bị trừng phạt thế nào?)

ÐÁP: 1st offense: fine up to $500, 8-12 hours of community service; 2nd offense: fine up to $500, 20-40 hours of community service and driver license suspended 60 days; 3rd offense (under 17years old): fine up to $500, 20-40 hours of community service, driver license suspended 60 day and can be transferred to court; 3rd offense (17-21 years old): fine from $250-$2000, 40-60 hours of community service, jail up to 180 days, license suspended for 180 days. (Vi phạm lần 1: phạt tối đa $500, làm việc công ích 8-12 giờ; vi phạm lần 2: phạt tối đa $500, làm việc công ích 20-40 giờ, treo bằng lái 60 ngày; vi phạm lần 3 (dưới 17 tuổi) phạt tối đa $500, làm việc công ích 20-40 giờ, treo bằng 60 ngày; vi phạm lần 3 (17-21 tuổi) phạt từ $250 tới $2000, làm việc công ích 40-60 giờ, tù tối đa 180 ngày, treo bằng 180 ngày.

(còn tiếp)

SHARE

NO COMMENTS