Hàng ngàn cảnh sát cơ động với khiên chắn, gậy gộc giàn quân được...

https://www.youtube.com/watch?v=_GyXtEnSZoM&feature=youtu.be (NGUỒN YOUTUBE: Sự Thật TV)