Tiếc Nguyên Nhi

Vẫn biết ông chê cái cõi đờiCuồng thi sĩ của Quái Phong ơiChiến đảo năm xưa chưa nguôi sóngHải đăng vừa tắt đã gọi...

Cho một người bạn vừa rời trạm Z

Khuya! Rất khuya. Tôi vẫn ngồi trước màn hình, nghĩ ngợi về “trạm Z”- cái tên anh đặt cho đời sống này. Giá có...

Cái nước mình nó thế!

Từ trên dưới 10 năm nay, một trong những câu nói cửa miệng của mọi người, đặc biệt giới trí thức, ở Việt Nam,...