Cắm điện bị chật

Đầu cắm điện nếu hơi lớn một chút so với ổ cắm sẽ gây khó khăn khi cắm vào hay lấy ra. Lấy một cây viết chì loại mềm, chà phần chì lên hai ngạnh của đầu cắm điện sẽ làm cho việc gắn và lấy đầu cắm dễ dàng nhờ chì làm trơn.

alt
SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY