Cá tiểu bang – Kỳ 1

Ở Mỹ, mỗi tiểu bang có loài cá đặc trưng riêng (cá nước ngọt, hoặc nước mặn, có khi cả hai, có tiểu bang lại không có con nào:) Mời các bạn cùng ôn lại danh sách những loài cá này:

California

 Garibaldi 01

Golden Trout

Garibaldi 01

Garibaldi

Colorado

Garibaldi 01

Cutthroat trout

Garibaldi 01

Greenback

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY