Cá tiểu bang (kỳ 8)

Ở Mỹ, mỗi tiểu bang có loài cá đặc trưng riêng (cá nước ngọt, hoặc nước mặn, có khi cả hai, có tiểu bang lại không có con nào:) Mời các bạn cùng ôn lại danh sách những loài cá này:

Pennsylvania - Brook trout
Pennsylvania – Brook trout
Oregon - Chinook salmon
Oregon – Chinook salmon
Rhode Island - Striped bass
Rhode Island – Striped bass
Oklahoma - White bass
Oklahoma – White bass
SHARE

NO COMMENTS