Bia đẹp

Người xưa biểu “rượu ngon chẳng kể ve sành”, ý bảo rượu ngon thì đựng trong cái gì cũng được. Đó là chuyện xưa chứ thời nay làm gì thì “bao bì” cũng phải bắt mắt, hổng kể rượu, bia mà cả con người. Bởi vậy những hãng bia mới cạnh tranh, làm những chai bia có nhãn bắt mắt, trang trí mỹ thuật cứ như là … tranh. Cứ nghĩ cầm chai bia và ngắm chai (đẹp) cũng đã lên men. Bởi vậy nên mới có chuyện thi … bia đẹp hàng năm, coi … chai nào vào chung kết. 

10. Suburban Beverage NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

9. Sexual Chocolate Imperial Stout NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

8. Selfies Are For Wieners Double IPA NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

7. Fade to Black NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

6. Moondance NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

5. Breakfast Stout NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

4. Ninja vs. Unicorn Double IPA NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

3. B/A/Y/S (Black As Your Soul) Imperial Stout NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

2. 8-Bit Pale Ale NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

1. Cream Ale NGUỒN 10BEST.COM/AWARDS/TRAVEL/BEST-BEER-LABEL/

Facebook Comments
SHARE