Bi chừ vẫn Huế

Vẫn sông nước cũ tơi bời

Nhân gian, vẫn một mớ người xôn xao

Từ đêm thành quách đổi màu

Gió lang thang, nhảy xuống cầu Phú Xuân

 

Em về ríu cả hai chân

Mười phần tóc rối, chín phần môi cay

Sông Hương tiếng hát chưa đầy

Vầng trăng cũ, đã chết ngay giữa dòng

 

Hỏi người Gia Hội buồn không

Mà con sóng, dội tím lòng Bao Vinh?

Nam Ai ngồi nhớ Nam Bình

Và em cũng bất thình lình nhớ ai!

NLT

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY