Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Tarrant County

Các đồng hương đi bầu
Các đồng hương đi bầu

Dallas/Fort Worth – Cuộc bầu cử Ban Chấp Hành cộng đồng Tarrant County, Texas đã được tổ chức trong hai ngày 9-10 tháng 6 năm 2017 với trên 400 cử tri đi bỏ phiếu để chọn ban chấp hành và ban giám sát nhiệm kỳ mới.

Có tất cả 5 địa điểm bỏ phiếu: Trụ sở cộng đồng Tarrant County tại thành phố Dalworthington Gardens từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu 9/6/2017, và từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày Thứ Bảy 10/6/2017; khu thương mại Vietnam Plaza tại thành phố Haltom City; khu thương mại Bến Thành Plaza thành phố Arlington; chợ Hiệp Thái thành phố Arlington, và khu thương mại Asia Times Square Grand Prairie.

Phòng phiếu Bến Thành Plaza
Phòng phiếu Bến Thành Plaza

Cuộc bầu phiếu theo thể thức trực tiếp và kín, bầu tại chỗ chứ không nhận bầu qua email hoặc điện thoại. Kết quả bầu cử sẽ được công bố chính thức vào ngày Thứ Bảy 17 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở cộng đồng Tarrant County và sau đó thông báo trên các phương tiện truyền thông báo chí.

Cuộc bầu cử này khởi đầu với 3 liên danh. Mỗi liên danh gồm 4 người (Chủ tịch Ban Chấp Hành, Phó nội vụ, Phó ngoại vụ và Tổng thư ký) gồm liên danh Trái Tim Việt Nam do cô Bùi Thảo Nhi thụ ủy, liên danh Nhân Vị do bà Nguyễn Thị Ðoan Trang thụ ủy, và liên danh Ðoàn Kết do ông Hồ Văn Ðiền thụ ủy. Nhưng sau đó liên danh Trái Tim Việt Nam xin rút lui nên cuối cùng chỉ còn hai liên danh và hai giám sát viên tranh cử.

Liên danh Trái Tim Việt Nam gửi thư phàn nàn đến ban giám sát và tổ chức bầu cử cùng các cơ quan truyền thông báo chí rằng họ bị đối xử phân biệt, các hội đoàn không quan tâm khuyến khích giới trẻ dấn thân hoạt động, nhưng nói dù rút lui sẽ vẫn tiếp tục sinh hoạt cộng đồng.

026

Chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Kinh Luân trưởng ban tổ chức và giám sát bầu cử về lý do tại sao liên danh Trái Tim Việt Nam rút lui gây ra việc bàn tán trong dư luận cộng đồng thì được trả lời như sau:

Mới đầu liên danh Trái Tim Việt Nam được chấp nhận cho ứng cử, nhưng sau đó có ba người là ông Phạm Văn Tiền, Ngô Văn Tuận, và Nguyễn Tống Hiến khiếu nại rằng cô Bùi Thảo Nhi thụ ủy liên danh này từng về Việt Nam dạy học gần 2 năm, nên không tiện cho ứng cử.  Cô Bùi Thảo Nhi xác nhận là đã về Việt Nam dạy học. Trong phiên họp gồm 14 người trong đó có 10 người không đồng tình cho người thụ ủy liên danh này ứng cử vào chức vụ Chủ tịch. Có ý kiến đề nghị vẫn để liên danh này ứng cử và chọn một người khác làm thụ ủy, nếu liên danh này đắc cử thì có thể mời cô Bùi Thảo Nhi giữ một nhiệm vụ nào đó trong tân ban chấp hành cũng được vì cô Bùi Thảo Nhi đã từng là nhân tố tích cực bảo vệ cờ vàng trong vụ UTA trước đây. Cuối cùng liên danh này cũng rút lui.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó chủ tịch cộng đồng Tarrant County đang bỏ phiếu tại phòng phiếu Bến Thành Plaza
Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó chủ tịch cộng đồng Tarrant County đang bỏ phiếu tại phòng phiếu Bến Thành Plaza

PT

SHARE

NO COMMENTS