An Sinh Xã Hội (11/23/2017)

HỎI

Tôi có người chị họ năm nay đã 59 tuổi và hiện đang hưởng trợ cấp SSI vì ung thư, chị ta có quốc tịch Hoa Kỳ, nay muốn về Việt Nam thăm con, xin hỏi được về tối đa là bao nhiêu ngày, và chị có ý định xin đi làm khi trở lại Hoa Kỳ, tôi nghe nói là sẽ không bị ảnh hưởng đến $85 đầu tiên và sau đó thì bị mất 50% số lương còn lại và cho dù có mất hết thì Medicaid vẫn còn, nhưng ví dụ chị làm được thời gian ngắn người ta cho nghỉ hoặc sức khỏe không cho phép làm tiếp /chị ta đang bị ung thư giai đoạn 2B/ vậy thì có được nhận tiền SSI tiếp được không, và có phải khó khăn khi nhận lại tiền SSI thưa bà.

Ðáp: Một người đang lãnh SSI cho dù là công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân chỉ được phép rời Mỹ dưới 30 ngày. Ði quá 30 ngày sẽ bị mất trợ cấp cũng như Medicaid. Ngoài ra, khi trở về, phải sống ở Mỹ ròng rã 30 ngày sau mới có điều kiện xin tái cấp phát SSI. Khi đi phỏng vấn nhớ mang theo vé máy bay để xác định thời gian sống ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Ðang nhận SSI vì lý do bệnh tật và có ý định đi làm lại thì quả đúng như những gì ông chia sẻ, chính phủ không tính $85.00 đầu tiên, phân nửa còn lại sẽ trừ vào chi phiếu SSI. Ðối với người bệnh tật, cho dù mức lương có thể triệt tiêu chi phiếu SSI, vẫn không mất Medicaid. Nhưng nếu là người nhận SSI vì cao tuổi,  đi làm, lương tốt mất SSI thì cũng mất luôn Medicaid.

Người bệnh tật có cố gắng đi làm, sau một thời gian sức khoẻ không cho phép thì sẽ trở lại xin tái cấp phát.

HỎI

 Xin chị giúp , tôi có thắc mắc như sau :

– Chưa  đủ 40 tín chỉ mặc dù đủ 65 tuổi và đã có quốc tịch. Trường hợp này có được hưởng phần nào của Medicare không? Mong trả lời của chị. Trang VA

Ðáp: Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị dành cho người có đi làm và đóng đủ số 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội và Medicare. Ðối với những vị thuộc thành phần vừa nêu trên sẽ hội đủ điều kiện để ghi danh vào chương trình Medicare 3 tháng trước sinh nhật thứ 65 hay những vị được chấp thuận hưởng quyền lợi An Sinh Xã Hội tàn tật.Với người tàn tật hay bệnh tật thì phải chờ 24 tháng sau ngày bắt đầu lãnh chi phiếu nầy thì Medicare mới bắt đầu có hiệu lực. Riêng những vị bước vào tuổi 65, bản thân không có đi làm việc, không có đủ tín chỉ An Sinh Xã Hội nhưng kết hôn với người đủ điều kiện thì cũng sẽ được hưởng theo. Bên cạnh đó, người tuổi trên 65, sống ở Mỹ liên tục 5 năm trước sinh nhật thứ 65 cũng có thể MUA Medicare như một bảo hiểm y tế. Nay ông được 65 tuổi dù chưa đủ 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội nhưng nhờ đã đậu bằng công dân Hoa Kỳ nên nếu có tài sản và thu nhập hạn chế ông sẽ đủ điều kiện để xin Supplemental Security Income  (SSI) là chương trình trợ giúp lợi tức bổ sung. Khi hồ sơ SSI được chấp thuận, ông sẽ nhận được Medicaid là phần trợ giúp y tế. Sau đó ông có thể xin ghi danh vào Medicare vì lúc bấy giờ Medicaid sẽ giúp ông trả bảo phí Medicare.

AH

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY