An Sinh Xã Hội (09/07/2017)

HỎI

Tôi sinh 10/8/1952, mấy năm nay lãnh tiền hưu non $384/tháng. Nay đúng tuổi hưu chính thức, vừa qua tôi còn lãnh có $250 qua trương mục nhà bank vì chính phủ khấu trừ tiền Medicare. Ngày 23/8/2017  tôi đi phỏng vấn medicare ở sở ASXH, chỉ nhận giấy Medicare để đi bác sĩ khám bệnh và mua thuốc chớ không có chỉ dẫn gì về Medicaid, họ nói chỉ giải quyết phần Medicare mà thôi. Vậy tôi phải làm sao để xin thủ tục Medicaid? và xin ở đâu? chớ tình trạng này sao tôi sống được.

Ðáp

Trong thư đặt câu hỏi có ghi ngày sanh của bà là 10/8/1952. Không biết là tháng 10 hay tháng 8. Bà cho biết đã lãnh tiền hưu non trong mấy năm qua. Ðối với người về hưu non, 3 tháng trước sinh nhật thứ 65, sở An Sinh Xã Hội sẽ gửi đến nhà thẻ Medicare có ghi rõ cả hai phần A và B. Trong trường hợp người về hưu non này còn được hưởng bảo hiểm y tế nơi sở làm của người hôn phối thì có thể tạm thời từ chối phần B.

Với số tiền hưu non đang có, tuỳ theo tình trạng gia cảnh và tài sản, có thể bà đủ điều kiện để xin SSI. Nếu là người độc thân và có mức tài sản dưới $2,000.00 bà có thể xin thêm trợ cấp SSI và một khi được chấp thuận cũng sẽ nhận thêm trợ giúp y tế Medicaid. Có thể ngày 23 tháng 8 bà đến viếng văn phòng An Sinh Xã Hội là để xin trợ cấp SSI đó. Cần phải có thời gian để nhân viên sở ASXH giải quyết hồ sơ của bà.

HỎI

Tôi tên là Lê Thị Lợi, sinh năm 1952.  Hiện đang lãnh lương hưu non mỗi tháng  826$.  Ðầu tháng 3 năm 2017 tôi có Medicare và sở An sinh xã hội có gởi thơ nói là 1 tháng tôi phải đóng 134$ cho phần B khấu trừ vào lương hưu hàng tháng

 Chồng tôi lãnh hưu 1 tháng 552$.  Xin bà cho phép tôi hỏi là ngay từ bây giờ (tháng 3) tôi có quyền xin chương trình Saving Program hay không, hay tôi phải đợi đến khi nào mới xin được, và thủ tục xin làm sao? Và tôi phải xin chương trình Extra Help ở đâu?

Ðáp

Bà lãnh hưu non, ba tháng trước sinh nhật thứ 65, sở An Sinh Xã Hội gửi đến Bà thẻ Medicare trên đó có ghi hai phần A và B có hiệu lực tháng 3 năm 2017. Ngay từ lúc này bà đã có thể tiến hành thủ tục xin tham gia vào chương trình Medicare Saving Programs, một khi được chấp thuận, theo đó bà cũng nhận được phần Extra Help trong việc mua thuốc theo toa.

Medicare là bảo hiểm y tế do chính quyền  liên bang quản trị dành cho người tuổi trên 65, có 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội do chính công việc của mình hoặc của người phối ngẫu.

Người có đi làm,  hội đủ tiêu chuẩn An Sinh Xã hội nếu bị bệnh hay tàn tật (bất luận tuổi tác) 24 tháng sau ngày nhận được chi phiếu quyền lợi tàn tật An Sinh Xã Hội sẽ được hưởng Medicare.

Medicare có 3 phần chính là A, B và C.

Sẽ sử dụng phần A khi vào bệnh viện, dùng phần B khi đến văn phòng Bác sĩ, dịch vụ ngoại chẩn và phần D dùng để mua thuốc theo toa.

Người hưởng Medicare sẽ phải đóng khoản benefit deductible khi nhập viện, bảo phí phần B hàng tháng (trong năm 2017 bảo phí phần B là $134.00 /tháng.)

Medicare Saving programs nhằm giúp đỡ người có Medicare nhưng tài sản và thu nhập không cao lắm

Có hai chương trình được nhắc nhở đến  nhiều là:

– QMB: Qualified Medicare Beneficiary

Thu nhập: cá nhân không quá $1,010/tháng

Ðôi vợ chồng: không quá $1,355.00/tháng

Tài sản của cá nhân $7,280.00

Ðôi vợ chồng: $10,930.00

– QMB sẽ giúp trả bảo phí phần B hàng tháng và tiền coinsurance 20% trên y tế phí đồng thời cũng được hưởng phần Extra Help để mua thuốc.

– Specified Low-Income Medicare Beneficiary  (SLMB) có quy định như sau:

Thu nhập: cá nhân không quá $1, 208/tháng

Ðôi vợ chồng : không quá $1,622/tháng

Tài sản của cá nhân $7,280.00

Ðôi vợ chồng: $10,930.00

SLMB chỉ giúp trả bảo phí phần B hàng tháng và Extra Help để mua thuốc.

Những gì được coi là tài sản:

– Tiền trong trương mục chi phiếu hay tiết kiệm

– Cổ đông và

– Công khố phiếu

Những gì không tính là tài sản:

– Căn nhà đang ở

– Một phưong tiện di chuyển

– Huyệt mộ

– Cho đến mức $1,500.00 để lo hậu sự.

– Bàn ghế tủ giường

– Những vật dụng cá nhân

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY