An Sinh Xã Hội (02/01/2018)

Hỏi

Tôi sang Mỹ diện hôn thê 4/2015 và kết hôn với ông xã là cảnh sát người Mỹ đã nghỉ hưu. Chúng tôi sống ở Louisiana, hiện tôi đang làm full-time cho trường học, ông xã tôi đã nghỉ hưu từ 2004 sau khi phẫu thuật cột sống. Đến 2011 lại bị ngã gãy xương hông, thường bị đau đầu gối phải dùng gậy khi đi, mắt bên phải lại bị hư trong thời gian làm việc ở Sheriff office, năm nay ông đã 62 tuổi. Tôi sinh 22/12/1956, vậy tôi 60 tuổi. Income ông xã $49,000/năm, income của tôi $17,000/năm .

Tôi không biết nếu tôi không đi làm trước khi đến tuổi nghỉ hưu (65 tuổi) thì có được hưởng chế độ an sinh xã hội?

Tôi nghỉ hưu sau khi làm ở trường, 5-6 năm, có được hưởng lương hưu không? Và mức lương hưu bao nhiêu? Có được Medicare cho người cao tuổi?

Ông xã tôi nghỉ hưu trước khi kết hôn với tôi, vậy tôi có được hưởng quyền lợi gì trên lương hưu của ông xã. Ông xã tôi có 3 con đều trên 30 tuổi, 1 con gái còn ở chung.

Tôi có thể đến đâu xin hưởng chế độ ASXH khi nghỉ làm?

Đáp

Ông nhà lãnh tiền hưu, và thu nhập hưu hàng năm là $49,000. Thông thường một người làm việc cho chính quyền có tiền hưu bổng từ nơi làm việc.

Xin lược qua về những nguồn hưu bổng.

Người đi làm có đóng thuế An Sinh Xã Hội và thuế Medicare sau khi tạo được tối thiểu 40 tín chỉ và tuổi 62 thì đủ điều kiện hưởng quyền lợi hưu bổng An Sinh Xã Hội.

Dù vậy có những công ty hay chính quyền các cấp có những quy định khác nhau về tiêu chuẩn hưu trí.

Có nơi tính theo thâm niên công vụ, và tuổi tác không nhất thiết là phải 62 hay 66 hay 67.

Có những nơi, người đi làm đóng góp vào quỹ hưu trí của sở làm và đồng thời đóng thuế An Sinh Xã Hội thì khi về hưu người nầy được lãnh hai chi phiếu hưu bổng, một từ An Sinh Xã Hội, một từ nơi làm việc.

Và cũng có cơ quan chính quyền mà nhân viên chỉ có đóng góp vào quỹ hưu trí của nơi làm việc chứ không có đóng thuế An Sinh Xã Hội.

Ðó là trường hợp của bà, làm việc cho Sở học chánh,  bà không có đóng thuế ASXH. Trên chính hồ sơ làm việc của bà, bà sẽ nhận được quyền lợi hưu trí từ sở học chánh khi bà hội đủ điều kiện về tuổi tác và số năm làm việc.

Nay nói thêm về quyền lợi của người phối ngẫu. Nếu ông nhà nhận được chi phiếu hưu bổng An Sinh Xã Hội và chi phiếu hưu trí của cơ quan ông từng tùng sự thì:

– Ðến tuổi 62, sau một năm kết hôn với ông, bà có đủ điều kiện để xin ăn theo tiền hưu An Sinh Xã Hội của ông với điều kiện là số lương của bà ít hơn mức chính phủ quy định. Trong năm 2018, người lãnh tiền hưu hay người ăn theo tiền hưu có thể tiếp tục đi làm nhưng đừng quá $1,420/tháng. Số tiền nầy thay đổi hàng năm.

– Trường hợp ông nhà chỉ nhận duy nhất một chi phiếu từ nơi ông làm việc có nghĩa là ông không có nhận quyền lợi An Sinh Xã Hội, thì bà không hưởng gì trên tiền của ông cho đến khi ông qua đời.

Lưu ý: sau khi nghỉ hưu ở trường học bà sẽ nhận được bảo hiểm y tế Medicare ở tuổi 65.

Hỏi

Tôi đang hưởng phụ cấp an sinh (SSI) $735 có Medicare A, B và Medicaid, mỗi tháng con tôi ký check cho $100 và đưa thẳng vô nhà bank tên tôi, trong tài khoản ngân hàng không bao giờ quá $1,000, như vậy tôi có ảnh hưởng tiền SSI và Medicaid không? Nick Nguyễn

Đáp

Ông cho biết người con có biếu ông số tiền 100 đô la mỗi tháng, cho dù chuyển thẳng vào ngân hàng vẫn được xem là thu nhập hàng tháng của ông. Khi được xét là thu nhập thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chi phiếu SSI. SSI nhằm giúp đỡ người có thu nhập thấp. Và có khi nhận được mức tối đa của chi phiếu SSA đương sự cũng không đủ tiền đề trả bill điện thoại hay điện hoặc nước. Ðó là những trường hợp mà con cái mới nhập cuộc để phụ giúp thêm cho cha mẹ. Trong trường hợp ông hụt chừng 100 đô la để đóng tiền điện thoại và internet hàng tháng, thay vì nhận tiền từ người con thì ông có thể đưa hoá đơn cho người con, người nầy dùng tiền của mình viết chi phiếu trả trực tiếp cho công ty điện thoại, số tiền của người con giúp đỡ không bị tính là thu nhập.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY